Uitvoering

*plannen werkzaamheden in overleg met klant

*toezicht/controle op de werkzaamheden

*bijsturen van de planning

*gebruik van de juiste materialen